WERKWIJZE

Als psychiater ligt mijn specifieke interesse bij diagnostiek (wat is er aan de hand) en bij de behandeling van volwassenen en ouderen. Mijn praktijkervaring betreft angststoornissen, niet verwerkte rouwprocessen, PTSS (post traumatisch stress syndroom) en stemmingsstoornissen (vooral depressieve episoden en bipolaire episoden type II, hypomanie alternerend met depressie episoden). Daarnaast in reactieve depressies als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen (zoals scheiding, partnerrelatiecrises, verlies van partner, verlies van kind, werkconflicten, ziekten) en levensfaseproblematiek.

Hiernaast ben ik gericht op diagnose en behandeling voor herstel van bijwerkingen van langdurig gebruik van antidepressiva en antipsychotica.

Verder richt ik mij op de behandeling van de angstgerelateerde klachten van zwangeren, postnatale depressies/ problematiek en vragen rond infertiliteitsproblematiek.

Voor ouderen is er specifieke diagnostiek en zijn er op de leeftijdsfase afgestemde behandelingen van psychiatrische klachten/stoornissen onder andere als gevolg van lichamelijke ziekten, gecombineerd met het gebruik van meerdere medicijnen (polymedicatie) en problematiek als gevolg van het ouder worden.

Verder kunt u terecht voor: somatoforme stoornissen (conversiestoornis, pijnstoornis, hypochondrie), slaapproblemen en persoonlijkheidsonderzoek met advies voor behandeling.

Patiënten kunnen ook bij mij terecht voor een second opinion, advies en mogelijke doorverwijzing naar gespecialiseerde voorzieningen in de zorg of de Geestelijke Gezondheidszorg.

Voor genoemde aandoeningen en problematiek (afhankelijk van de ernst) kan er in overleg en op indicatie psychotherapie worden toegepast. De werkwijze is een combinatie van psychodynamische- en existentiële psychotherapie gebaseerd op moderne wetenschappelijke inzichten. Verder zijn er mogelijkheden voor:

  • Ondersteuning bij existentiële vragen, zoals de betekenisverlening van leven, eenzaamheid, angst voor verlies, dood en rouw.

Als medisch seksuoloog kunt u bij mij terecht voor de diagnose en behandeling van seksuele disfuncties of problematiek als gevolg van somatische, psychische klachten en gebruikte medicatie.

Behandelingsmethoden zijn altijd afhankelijk van de diagnostiek en het hierop gebaseerde advies. Behandelingen kunnen van medicamenteuze aard zijn, of psychotherapeutische behandeling voor het individu of het (echt)paar. Een combinatie van beide vormen komt veelvuldig voor.

Als consulent geef ik supervisie/coaching aan GZ-psychologen/huisartsen (en praktijkondersteuners) en collegae van andere specialismen, al of niet in opleiding.

PSYCHIATER
PSYCHOTHERAPEUT
SEKSUOLOOG